Příroda na prvním místě!

Příroda na prvním místě!

Nepatřím mezi ekology, ale trochu se tak chovám. Rozhodně se nebudu přivazovat k nějakému stromu, na to vážně nemám náturu, ale také to neodsuzuji. Každý svou pravdu hájí jiným způsobem, každý má jiné metody si ji prosadit. Někdy ale nepomohou ani krajní meze. Přesto sdílím myšlenku ochrany přírody a přírodních zdrojů a v neposlední řadě i rekultivaci přírody, kterou ničíme. Jako obyčejný člověk přírodu ctím a nechovám se k ní jako nepřítel, nebo nadřazený tvor.

Žijte s přírodou ve shodě

Vezměme si příklad ze života našich předků. A půjde nám to samo. Vím, že operujete pokrokem, který jde stále kupředu, ale jsou věci, které můžeme zvládnout i s pokrokem v zádech. Třídit odpad, neodhazovat odpadky jinam, než je určeno, využívat přírodních zdrojů v domácnostech. Třeba dřevěné podlahy, okna a nábytek. Můžete namítat, že ropa a výrobky z ní jsou také přírodní zdroje. Ale která přírodnina víc negativně ovlivňuje naše zdraví? Žijte ve shodě!

Back to Top