Septiky

Septiky

tip-polstar-pneumatika.jpg

Jak by měl fungovat správný septik? Septiky jsou vlastně nádrže, které zachycují veškerou odpadní vodu a shromažďují pevný odpad. Velice zjednodušeně řečeno tak odpadní voda, tedy tekutý odpad, odtéká z nádrže do drenáží, a z nich do okolní půdy, kde se vstřebává a vypařuje. Takto lze díky septiku zacházet se odpadními vodami v obytném domě nebo rekreačním objektu, kde není možnost připojení ke kanalizaci.
Nezapomeňte, že i septiky potřebují pravidelnou údržbu, neboť bahno a kal, které se v septiku hromadí, je potřeba pravidelně, minimálně jednou ročně, vyvézt. Každý majitel septiku je ze zákona povinen doložit obci, že septik alespoň jednou ročně vyváží, že tady nechal zlikvidovat odpady ze septiku.

Řešení pro vaše odpadní vody

Nabízíme vám kvalitní plastové septiky, více se dozvíte na našich internetových stránkách.

Back to Top